Naše poslanie

TÚŽIME PO TOM, ABY SA MLADÍ ĽUDIA VEDOME ROZHODOVALI, ŠTARTOVALI KARIÉRU A ZAMESTNÁVALI V ORGANIZÁCIÁCH, ODKIAĽ BUDÚ ZLEPŠOVAŤ SLOVENSKO.

Vízia a hodnoty

Veríme, že ľudia sa rozhodujú slobodne každý za seba, avšak ich rozhodnutia formuje kontext, okolnosti, zážitky a skúsenosti, ktoré pri svojom rozhodovaní vnímajú. Našou úlohou je mladým ľuďom ukazovať a vysvetľovať dôležité kontexty z pohľadu poslania a hodnôt Nexterie – poznanie vlastných talentov, vnímanie a chápanie spoločensky závažných tém, ako aj porozumenie rozmeru etiky podnikania potenciálnych zamestnávateľov.

SME PRESVEDČENÍ O TOM, ŽE AK BUDEME TIETO KONTEXTY UKAZOVAŤ A HOVORIŤ O NICH, BUDE RÁSŤ AJ TLAK NA ICH ROZŠIROVANIE V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A SPOLOČNOSTI.

Poslanie NoCi obrázok 1
Poslanie NoCi obrázok 2

Veríme, že kľúčové oblasti spoločnosti na ktorých nám záleží sa zlepšia len vtedy, ak v nich budú pracovať slušní a schopní ľudia. Našou úlohou je identifikovať problematické oblasti, v ktorých potrebujeme ako krajina pridať a kde chýbajú šikovní a schopní ľudia, spoznať v nich tie najlepšie kariérne príležitosti a tieto prinášať a pre ne inšpirovať mladých ľudí na Night of Chances. Veríme, že ak sa nám podarí posilniť tieto „pozitívne ostrovčeky“ môžu tieto rásť na sile.

Organizácie a osobnosti

Výber organizácii a osobností, ktoré na Night of Chances študentom prinášame má dopad na ich kariérne rozhodnutia. Preto vstup na podujatie je na pozvánku (nedá sa „kúpiť“) a pri výbere organizácií, ktoré pozývame hľadáme pre kariérne rozhodovanie študentov tie najlepšie, ktoré reprezentujú hodnoty Nexterie, kde stojí za to pracovať.

Poslanie NoCi obrázok 3
Poslanie NoCi obrázok 3

Ak sa budú mladí ľudia rozhodovať informovane, budú na správnom mieste smerovať na významné pozície
 a organizácie budú dobre fungovať s pozitívnym dopadom na krajinu. Prinášaním pozitívnych vzorov a tém vieme mladých ľudí inšpirovať k takýmto rozhodnutiam.

Táto stránka používa cookies 🍪 pre váš lepší online zážitok.